Kontingenter og Priser

Læs mere om kontingentopkrævning og priser herunder

Kontingent og priser

Kontingent betales 2 gange årligt for hhv. forårs og efterårssæsonen, og betaling sker ved tilmelding.

Et kontingent er et medlemskab, der giver dig adgang til klubben og et givent svømmehold. Når du har betalt for et kontingent har du mulighed for at deltage i de events, arrangementer og lign. som klubben tilbyder medlemmer. Desuden har du nemmere adgang til skift af, og prøvetimer på hold.
Afhængigt af prisen på kontingentet, vil du ved skift af hold kunne komme til at betale ekstra eller få noget retur. Orientér dig evt i priser herunder. 

Opstart

Vi har en forårssæson og en efterårssæson. Du kan tilmelde dig før og omkring sæsonstart

Kan jeg starte efter sæsonstart? 

Der er løbende opstart gennem hele sæsonen, så man kan starte når man ønsker det. Kontingentprisen reduceres hver d. 1. i måneden, så den svarer til den del af sæsonen, der er tilbage. Bemærk at kontingentet ikke justeres proportionelt med resterende tid, da en del af kontingentet dækker faste udgifter til medlemskab, som ikke reduceres. 

Hvad er mit kontingent? 

Under tilmelding kan du finde holdoversigten, og under hvert eneste hold fremgår prisen. Vores hold har forskellig varighed og omfang og vores kontingent varierer derfor fra hold til hold. 

Hvad går mit kontingent til? 

Når du betaler kontingent til klubben, er du med til at betale for 

I dit medlemskab er der også mulighed for gratis deltagelse i sommerafslutning, julearrangement og interne stævner.